İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Politikamız

Biz ZÜMRA SANAT EVİ olarak;

Türkiye’nin sayılı Bağlama üreticisi olarak sürdürülebilir bir dünya için sorumluluğumuzun farkındayız. Farkındalığı ve katılımı üst seviyede olan çalışanlarımızın oluşturduğu takım ile,

 • Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini uygulayarak,
 • Çevre kirliliğini önlemeyi ve insan sağlığına & güvenliğine zarar verebilecek her türlü olumsuz etkileri belirleyerek, kontrol altında tutmayı ve korumayı,
 • Özellikle güvensiz davranış kaynaklı olanlar başta olmak üzere tüm yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemeyi,

Sürekli iyileşmeyi hedefliyoruz.


Bu doğrultuda;

 • Uymak zorunda olduğumuz yasal mevzuat, uygunluk yükümlülükleri ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymayı,
 • Başta doğalgaz ve elektrik olmak üzere enerjiyi doğru ve verimli kullanmayı ve doğal kaynakların tüketimini azaltmayı,
 • Sürdürülebilirlik için mümkün olduğunca ikincil hammaddeleri kullanarak ürünlerimiz ve süreçlerimizde ekolojik etkileri en aza indirerek kirliliğin önlenmeyi, çevrenin korunmasını sağlamayı,
 • Teknik ve mali olanakların el verdiği ölçüde iş sağlığı güvenliği açısından en güvenilir ve çevreye en az zarar veren teknolojiyi ve hammaddeleri kullanmayı,
 • Kaza ve meslek hastalıklarına yol açacak tehlikeleri belirlemeyi ve kabul edilebilir risk seviyesine indirerek SIFIR kaza hedefine ulaşmayı,
 • Çevre kirliliğine neden olabilecek boyutları önceden belirleyerek yerinde ve zamanında gerekli tedbirleri almayı,
 • Çalışanlarımıza “Güvenli Davranış” ve “Çevre Koruma” bilinci kazandıracak eğitimler vermeyi,
 • Çevre, İSG performansını etkileyen süreçlerimizde çalışanlarımıza ve çalışan temsilcilerimize danışmayı, tüm paydaşlarımızın katılımını sağlayacak yöntemler geliştirmeyi,
 • Hedeflerimizi, yaşam döngüsü bakış açısıyla, Çevre ve İSG performansımızı etkileyen tüm hususlarımız ile risk ve fırsatlarımızı dikkate alarak belirlemeyi,

ZÜMRA SANAT EVİ ailesi olarak TAAHHÜT EDİYORUZ.